Man-Yen (growth)

for Di-Xiao, Pipa, Guzheng and Huqin (2007-08), 15 min.

live recording
LIU Ying-jung (Di-Xiao), HUANG Li-teng (Pipa), LIN Ya-hsiu (Guzheng), CHENG Kuang-chih (Huqin)
Musical direction: WANG Kuan-chih