Man-Yen (Wachstum)

für Di-Xiao, Pipa, Guzheng und Huqin (2007-08), 15 Min.

Man-Yen (蔓延, Wachstum)

Konzertmitschnitt
LIU Ying-jung (Di-Xiao), HUANG Li-teng (Pipa), LIN Ya-hsiu (Guzheng), CHENG Kuang-chih (Huqin)
Musikalische Leitung: WANG Kuan-chih